Privaatsuspoliitika

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes selgitatakse, kuidas LX Motors OÜ töötleb teie isikuandmeid.

 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA 

Juriidiline isik, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest: 

LX Motors OÜ
Registrikood 10867680
Tallinna 97b  
Viljandi 
 

ISIKUANDMETE KASUTAMINE 

Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

Meie veebilehe kasutamise korral: 

müügile eelnevate päringute töötlemisega seonduvalt:isikuandmeid, mida edastatakse müügieelselt veebivormides, vestlusrakenduses jne, kasutatakse eripäringute töötlemiseks, nt proovisõitude, reklaammaterjalide ja hinnakirjade või ühenduse võtmise palvete töötlemiseks. Kui te annate oma nõusoleku ka selle päringu raames, siis teie isikuandmeid töödeldakse turunduslikel eesmärkidel, nagu on kirjeldatud allpool, ning teie isikuandmed seotakse küpsiste andmetega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtetes
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused. 
Töötlemise alus: Nõusolek. 

Müügile eelnevate päringute töötlemine: Isikuandmeid, mis esitatakse veebivormides, vestlusrakendustes jne ja mis on seotud müügiga, kasutatakse eripäringuga seonduvalt ühenduse võtmiseks, nt sõiduki kontrolli planeerimine ja tegemine, eritellimuste tegemine ja muude veebilehe kaudu tellitavate teenuste tellimine. Kui te nõustute päringutega ja annate ka oma nõusoleku nende kohta, siis teie isikuandmeid töödeldakse turunduslikel eesmärkidel, nagu on kirjeldatud allpool, ning teie isikuandmed seotakse küpsiste andmetega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtetes
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sõiduki andmed ja eelistused. 
Töötlemise alus: Lepingu täitmine. 

Turundus: isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, sh kasutada meievahelises teile mõeldud isiklikus teabevahetuses teie huvisid ja huvivaldkondi ning saata teile asjakohaseid turundusmaterjale, mh nt uudiskirja vormis. Teie isikuandmed on seotud küpsiste andmetega, mida on kirjeldatud meie küpsiste põhimõtete tutvustuses
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, küpsiste andmed, veebis kasutaja käitumine, sõiduki andmed ja eelistused. 
Töötlemise alus: Nõusolek. 
Nõusolek andmete töötlemiseks vastab mõlemapoolsetele huvidele.

Veebilehe kasutajakogemuse optimeerimine: Isikuandmeid kogutakse selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehte. Me kasutame isikuandmeid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja meie pakutavaid teenuseid. Vt lähemalt meie küpsiste kasutamise põhimõtteid
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Lisaks tavapärastele isikuandmetele (nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber) kasutatakse küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumise andmeid ja kasutajaküsitluste vastuseid ning seotud auhinnamängudes osalemisteavet. 
Töötlemise alus:  Nõusolek. 

Veebilehe statistika: Isikuandmeid kasutatakse statistika koostamiseks veebilehe kasutamise ja seotud teenuste kohta.  
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Küpsiste andmeid, veebilehe kasutaja käitumise andmeid.  
Töötlemise alus: Nõusolek. Teeninduse ja garantiiga seotud käsitlemine: Osutatud teenuste ja tehtud ülevaatuste dokumenteerimiseks, mis on eelduseks tehase garantii säilitamisele, saame ja töötleme me teavet teie auto kohta. Sama kehtib ka tehase poolt võimalike defektide ja puuduste kõrvaldamise toimingute kohta. Garantiijuhtumite käsitlemisel esitatakse edasimüüja, importija ja tehase vahelise suhtluse dokumendid ja menetlusteave ning töödeldakse neid. Need dokumendid võivad sisaldada isikuandmeid lisaks teie sõiduki andmetele. 
Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, tellimusnumber, sõiduki andmed ja toimingute ajalugu. 
Töötlemise alus: Lepingu täitmine. Teadaanded hooldusteeninduse kohta: Et tagada heal tasemel klienditeenindus, saadame me teile teadaandeid hooldusteeninduse kohta (nt  kere- ja roostekontrolli kohta jne), mis on asjakohased teie garantiiga seoses. Teadaannetega seonduvalt me võtame vastu teie isikuandmeid ja töötleme neid. 
Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, aadress, e-posti aadress, sõiduki andmed ja töökoja ajabroneering. 
Töötlemise alus: Lepingu täitmine. järgmistes muudes kontekstides: 

turundamine kirja teel: isikuandmeid kasutatakse turunduse eesmärgil, sh edastades teile turundusmaterjale kirja teel. Seda tehakse avalike andmebaaside teabe alusel ja/või toetudes kliendisuhetele meiega. 
Milliseid isikuandmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, küpsiste andmed, veebis kasutaja käitumine, sõiduki andmed ja eelistused. 
Töötlemise alus: Õigustatud huvid. 

Turundamise jaoks kasutatavad salvestatud materjalid: Meie toodete ja teenuste brändimise ja turundamise eesmärgil küsime teilt luba teid hõlmava materjali kasutamiseks. Nt pildimaterjal sotsiaalmeedia, veebisaidi ja brošüüri jaoks. 
Milliseid andmeid me kasutame? Tavapäraseid isikuandmeid, nagu nimi, pildid, video. 
Töötlemise alus: Nõusolek. 


ALLIKAD 
 

Kui me kogume teavet muudest allikatest kui teie käest, siis on nendeks järgmised: 


a) Avalikest registritest: mootorsõidukite register, isikukoodi register, ettevõtete register, kus eesmärk on ühene tuvastamine ja lepingu täitmine. 

b) Liisimis- ja finantseerimisettevõtetest, kus me saame luua krediidivõimalusi seoses lepingu sõlmimisega. 

c) Krediidireitinguettevõtted, mis võimaldavad hinnata teie krediidistaatust lepingu sõlmimise jaoks. 


Kogutud teave teie kohta pärineb: 
a) EList/EMPst 


TEIE ISIKUANDMETE AVALDAMINE  

Seonduvalt põhimõtetes esitatud põhjustega, edastame me teie isikuandmeid järgmistele muude kategooriate vastuvõtjatele: 

a) Asjakohane automüüja (asjakohased automüüjad) ja -tootjad.  

b) Koostööpartnerid nagu finantsettevõtted, kindlustusettevõtted ja teenuseosutajad (nt maanteeabi, rehviladu jne).    

c) Muud tarnijad ja koostööpartnerid, kes aitavad meie ettevõtet (nt teenuseosutajad, tehniline abi, tarnijad, finantsinstitutsioonid). 


d) Avalik-õiguslikud asutused. 

e) Sotsiaalmeedia (nt Facebook, LinkedIn). 
 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJASPOOL ELI/EMPD ASUVATESSE RIIKIDESSE 

Meie lähtekoht on hoida teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides või riikides, kus on EMPga vastav andmekaitsetase. Nende riikide andmekaitsetase vastab EMP piirkonna õigusaktidele selles osas, mis on seotud teie isikuandmetega. 

Kui me jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis asuvad väljaspool (i) EMPd või (ii) riikides, kus puudub piisav andmekaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse peatüki 5 kohaselt, lepime me nende ettevõtetega kokku, et nad töötlevad teie isikuandmeid samadel alustel meiega. Sellistel juhtudel me tagame, et edastatud isikuandmed on kaitstud. Asjakohaste edastamiste ja töötlemiste kohta on võimalik saada teavet, kui võtate meiega ühendust.  

Me jagame teie isikuandmeid järgmist tüüpi ettevõtetega, mis võivad asuda väljaspool EMPd: 
a) autotootjad saavad sõidukiteabe tehase garantii, statistika ja aruandluse jaoks; 
b) andmetöötlejad, nt süsteemitarnijatele edastatakse sõiduki- ja isikuandmed meie nimel töötlemiseks põhimõtetes esitatud eesmärkide täitmiseks. 

 
SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE 


Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik eesmärkide jaoks, mille jaoks isikuandmeid töödeldakse. Üldreeglina säilitatakse isikuandmeid 5 aastat alates individuaalsest töötlemisest, kuid teatud juhtudel võib see periood olla pikem või lühem, sh selleks, et täita kustutamise või säilitamisega seotud õigusnõudeid.  
 

KOHUSTUSLIK TEAVE  

Teatud juhtudel on teave, mida me kogume isikuandmete töötlemiseks, kohustuslik, nt on vajalik teiega võtta ühendust, osutada teenust, teha krediidihinnangut jne. Me teavitame teid, mis andmed on vajalikud isikuandmete eritöötlemisega seoses. Kui me ei saa kohustuslikke andmeid, ei saa me tagada soovitud töötlemist või toimingut. 

 

TEIE ÕIGUSED 

Teil on järgmised õigused: 

– Teil on õigus nõuda teavet oma isikuandmete kohta, neid parandada või need kustutada. 

– Samuti on teil õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja piirata, mil määral teie isikuandmeid võib töödelda. 

– Eelkõige on teil tingimusteta õigus keelduda isikuandmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil. 

– Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal loobuda. Teie loobumine ei mõjuta töötlemise õiguslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.  

– Teil on õigus saada teie esitatud isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutataval ja masinloetaval viisil (andmete ülekantavus).  

– Teil on alati õigus esitada kaebust andmekaitsega tegelevale asutusele, nt Andmekaitse Inspektsioonile. 


Te saate kasutada oma õigusi võttes ühendust isikuandmete töötlejaga eespool esitatud kontaktandmeid kasutades või kirjutades aadressil lxmotors@lxmotors.ee 
Nimetatud õiguste suhtes võivad kehtida tingimused või piirangud. Seetõttu võib teil teatud olukordades puududa andmete ülekantavuse õigus – see oleneb konkreetsest olukorrast, mis on seotud töötlemistegevustega. 

 

Viimati uuendatud: 11.11.2020